Project: Academic Organisations » MyMachine Slovenija MyMachine Slovenija

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 

MyMachine Slovenija

MyMachine Slovenija

MyMachine je pobuda in intelektualna lastnina fundacije MyMachine s sedežem v Kortrijku v Belgiji, ustanovili pa so jo Leidal, sklad skupnosti Zahodne Flandrije in univerza za uporabne znanosti HOWEST. Gre za neprofitno iniciativo, ki jo v Belgiji izvajajo že od leta 2008, v Sloveniji pa smo se ji pridružili v začetku leta 2014. Namen iniciative je spodbujanje ustvarjalnosti v izobraževanju, in sicer tako, da se preko povezovanja vseh stopenj izobraževanja in industrije omogoča uresničitev idej otrok – izdelava njihovih sanjskih strojev.

MyMachine ponuja rešitev za vse tiste otroke, ki imajo nešteto idej, ki pa običajno niso uresničene. Omogoča, da ideje mladih izumiteljev (otroci v vrtcu ali v osnovnih šolah) s pomočjo študentov, dijakov in podjetij postanejo resničnost.

Metodologija

MyMachine metodologija sloni na treh korakih:

KORAK 1: Otroci v vrtcih ali v osnovnih šolah izumijo (narišejo in predstavijo) svoj sanjski stroj. Pri tem nimajo nobenih omejitev: lahko gre za stroj, ki na kruh pomaga namazati marmelado ali za robota, ki pospravlja sobo. Pomembno je le, da je sanjski stroj pomemben za otroka in si ga ta močno želi. Pri šolski uri risanja sanjskih strojev sodelujejo predstavniki dijakov in študentov s srednjih šol in fakultet, ki so se vnaprej odločile za sodelovanje v posameznem MyMachine ciklu. V razredu je v tej fazi na podlagi soglasja dijakov in študentov in njihovih idej za izvedbo že izbran sanjski stroj, ki bo do konca šolskega leta izdelan. Čeprav je izbrana le ena ideja so upoštevane želje več učencev (predvsem barve, oblika, itd.) in tako se z izbiro lahko poistovetijo vsi v razredu oziroma v skupini v vrtcu.

KORAK 2: V naslednjem koraku študent ali skupina študentov višjih šol ali fakultet ustvari več načrtov in maket na podlagi katerih naj je sanjski stroj izdelan. Najboljšo rešitev, torej tisto, ki idejo najbolje zajame, otroci/izumitelji izberejo sami. V načrtu je natančno predviden postopek izdelave, tehnične in materialne potrebe in opis dela. Študenti so postavljeni v vlogo vodje projektov, ki upoštevajo ustvarjalnost idej in izvedbene omejitve hkrati.

KORAK 3: V zadnjem delu cikla pride do izdelave sanjskega stroja, kar se odvija na naravoslovno-tehniških srednjih šolah. Dijaki stroj izdelajo na podlagi načrta, ki so ga izdelali študenti fakultet, ob tem pa jim s strokovnim svetovanjem, zagotovitvijo orodij, prostorov za delo ali z materialnimi sredstvi pomagajo industrijski partnerji. Sodelovanje le-teh glede na potrebe izdelave posameznega stroja zagotovi koordinator iniciative MyMachine Slovenija. V tej fazi se dijaki in študenti spoznajo s praktičnimi principi dela v podjetjih na eni, in z ustvarjalnostjo in omejitvami le-te pri proizvodnji na drugi strani.

Sodelovanje in obveščenost učencev in študentov o poteku del je v tej fazi zagotovljena z vsaj enim obiskom dijakov med izdelavo stroja, ter preko objav na spletni strani MyMachine in na socialnih omrežjih. MyMachine je lahko tudi tema seminarskih, maturitenih ali diplomskih del. Pri njihovem morebitnem zagovoru je zaželeno, da je prisoten tudi otrok, katerega ideja je bila uresničena in da mu je ponujena možnost komentiranja končnega rezultata.

Časovnica

MyMachine cikli se odvijajo sočasno s šolskim letom, torej od začetka septebra do konca junija.

KORAK 1: September – Oktober (1 do 4 tedne)

KORAK 2: November – December (4 do 6 tednov)

KORAK 3: Februar – Maj (8 do 12 tednov)

Vsi MyMachine cikli se zaključijo s skupno razstavo skic, načrtov, maket in sanjskih strojev iz vseh slovenskih osnovnih in srednjih šol ter fakultet, ki so sodelovale pri iniciativi. Izdelani sanjski stroji so učencem in širši javnosti predstavljeni na zaključnem dogodku, na katerega so povabljeni sodelujoči iz vse Slovenije. Ob koncu šolskega leta je izdan tudi zbornik vseh idej, načrtov in fotografij strojev, ki so bili izvedeni ter tudi tistih, ki niso bili izbrani za izdelavo. Vsak otrok, dijak in študent, ki je sodeloval prejme svoj izvod, prav tako industrijski partnerji in drugi sodelujoči, ki so prispevali k uresničenju idej.

Povezave

Spletna stran MyMachine Slovenija

Spletna stran MyMachine Global

Spletna stran MyMachine Belgija