Igor Lukšič
homepage:http://www.mss.gov.si/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife


Lectures:

opening
flag Otvoritev RTK 2011 - Tekmovanje IJS v znanju računalništva
as author at  RTK 2011 - Tekmovanje ACM v znanju računalništva,
together with: Marjana Plukavec (moderator), Jadran Lenarčič, Neža Mramor Kosta, Andrej Brodnik,
2835 views
  invited talk
flag Political Reality
as author at  12th IAPSS Academic Conference and General Assembly, Ljubljana 2009,
3059 views
interview
flag Pogovor o e-Izobraževanju z ministrom za šolstvo in šport
as interviewee at  Informativa 09,
together with: Davor Orlič (interviewer),
3030 views
  introduction
flag Pozdravni nagovor / Welcome address
as introducer at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Povezanost procesov / International Conference Bioscience and Society: Interdependence of processes,
2337 views
lecture
flag Politične odločitve in spreminjanje vrednot za zagotavljanje trajnostnega razvoja / Political Decisions and Changing Values to Support Sustainable Development
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Biodiversity - Diversity of Living Systems,
2446 views
  opening
flag Nagovor ministra za šolstvo in šport
as author at  Konferenca o študentskih vprašanjih,
2225 views