X3DH in Double Ratchet - vpogled v drobovje modernih šifrirnih algoritmov

author: Denis Justinek, Biokoda d.o.o.
published: June 4, 2018,   recorded: May 2018,   views: 64
Categories

Slides

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Delicious Bibliography

Description

Na predavanju smo se pobližje spoznali z dvema gradnikoma, ki sta pogosto uporabljena v sodobnih šifrirnih algoritmih. V krajšem uvodu so bili najprej predstavljeni šifrini primitivi ter koncepti in željene lastnosti šifrirnih algoritmov ter njihova realizacija v protokolih. V nadaljevanju bo predstavljen X3DH (trikratni Diffie-Hellman) postopek, vzpostavitev šifrirne seje ter namen uporabe tega postopka. Podrobno smo razstavili in pregledali delovanje Double Ratchet algoritma (tim. dvojna raglja), ki je uporabljen v številnih popularnih implementacijah in realizacijah sporočilnih sistemov, med drugim tudi v aplikacijah za varno komuniciranje preko mobilnih telefonov Signal in Biokoda. Ogledali smo si delovanje simetrične in asimetrične raglje ter obrazložili njun namen. V zaključku smo obdelali še prednosti in namen rabe Double Ratchet algoritma ter njegovo implementacijo v povezavi z X3DH postopkom.

See Also:

Download slides icon Download slides: infosec_justinek_sifrirni_algoritmi_01.pdf (31.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: