Project: Academic Organisations » SiNAPSA - Slovensko društvo za nevroznanost SiNAPSA - Slovensko društvo za nevroznanost

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 

Recent Events more...

Teden možganov "Na pragu bolečine", Ljubljana 2019

Teden možganov "Na pragu bolečine", Ljubljana 2019

Večina se nas zdrzne, ko slišimo besedo bolečina. Spomnimo se dneva, ko smo bili stari 7 let in smo si ...

Teden možganov "Na sanjah svet stoji", Ljubljana 2018

Teden možganov "Na sanjah svet stoji", Ljubljana 2018

Kaj so sanje? Čemu služijo? Zakaj moramo tretjino življenja prespati? S temi vprašanji se ubadamo že tisočletja in do nedavnega ...

Teden možganov "Krizni novi svet", Ljubljana 2017

Teden možganov "Krizni novi svet", Ljubljana 2017

Začetek leta 2017 deluje precej distopično; po mnenju medijev nam grozijo migranti, razpad EU, globalno segrevanje, teroristi, tajkuni, strokovnjaki in ...

5th International Conference and Course on Neuromuscular Ultrasonography (ICCNU), Ljubljana 2016

5th International Conference and Course on Neuromuscular Ultrasonography (ICCNU), Ljubljana 2016

The International Conference and Course on Neuromuscular Ultrasonography (ICCNU) 2016 is 5th in a series of premier conferences organized by ...

Teden možganov "Spektri nor(maln)osti", Ljubljana 2016

Teden možganov "Spektri nor(maln)osti", Ljubljana 2016

Kaj je nor(maln)o? Kdo je bolj »nor« oziroma »pri pameti«? Prva razlaga slovarja knjižnega jezika pravi, da je normalno tisto, ...

Seminarji Slovenskega društva za nevroznanost (SiNAPSA)

Seminarji Slovenskega društva za nevroznanost (SiNAPSA)

SiNAPSA Neuroscience Conference (SNC), Ljubljana 2015

SiNAPSA Neuroscience Conference (SNC), Ljubljana 2015

SiNAPSA Neuroscience Conference (SNC) 2015 is the sixth biannual international neuroscience meeting organized by SiNAPSA, Slovenian Neuroscience Association in partnership ...

Teden možganov "Zakulisje pogleda", Ljubljana 2015

Teden možganov "Zakulisje pogleda", Ljubljana 2015

S širokimi zenicami drug drugemu strmiva v oči. Vid nama omogoča, da brez besed z obraznih izrazov prebereva, katero čustvo ...

 

SiNAPSA - Slovensko društvo za nevroznanost

SiNAPSA si je zastavila naslednje cilje in naloge:

Spodbujati razvoj nevroznanstvene dejavnosti v Sloveniji:

  • poglabljati in širiti znanja z vseh področij nevroznanosti,
  • spodbujati in povezovati raziskovalno delo med posameznimi področji nevroznanosti,
  • organizirati znanstveno-raziskovalna in strokovna srečanja, sodelovati z mednarodnimi in nacionalnimi organizacijami s podobnimi ali enakimi cilji,
  • podpirati temeljne, klinične, vedenjske in epidemiološke raziskave s področja nevroznanosti,
  • zbirati in posredovati strokovne informacije na področju nevroznanosti, prek interneta, ustreznih publikacij in drugih medijev.

Spodbujanje nevroznanstvenega izobraževanja na vseh ravneh. Sodelovanje in pomoč pri organizaciji in izvedbi podiplomskega izobraževanja na področjih nevroznanosti.

Spodbujati seznanjanje javnosti in splošno izobraževanje o naravi raziskovalnega dela, o dosežkih in pomenu novih nevroznanstvenih odkritij in spoznanj. Spodbujati splošno zavest o preventivi pred različnimi boleznimi in okvarami živčevja.

Seznanjanje upravne in zakonodajne oblasti s pomembnimi novimi spoznanji v nevroznanosti in z njihovim pomenom za napredek znanosti in medicine ter za splošno družbeno dobrobit.