Špela Arhar Holdt
homepage:http://www.cjvt.si/sodelavci/spelaarharholdt/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife


Lectures:

lecture
flag Pedagoška slovnica med Scilo in Karibdo: jezikovna norma in korpusni podatki
as author at  Pravopis, več kot le predpis,
4726 views
  lecture
flag Jezikovne tehnologije in nove metode
as author at  Slovarji, več kot le besede,
4260 views
debate
flag Javna razprava
as author at  Pravopis, več kot le predpis,
together with: Simon Krek (moderator), Kaja Dobrovoljc, Helena Dobrovoljc, Marko Stabej, Jure Zupan,
3333 views
  lecture
flag Novi vmesnik referenčnega korpusa – končno prijazen
as author at  Korpusi, več kot le statistika,
3368 views
panel
flag Nova slovnica: Kje smo in kam gremo
as moderator at  Nova slovnica: viri in metode, Ljubljana 2018,
together with: Rok Žaucer (panelist), Marko Stabej (panelist), Simon Krek (panelist), Irena Krapš Vodopivec (panelist), Kozma Ahačič (panelist),
1098 views
  lecture
flag Thesaurus of Modern Slovene: By the Community for the Community
as author at  18th EURALEX International Congress "Lexicography in global contexts", Ljubljana 2018,
658 views
lecture
flag Kako razvrstiti kolokacije v slovarju: uporabniški pogled
as author at  Kolokacije v slovenščini (KOLOS), Ljubljana 2018,
462 views
  lecture
flag From student writing to language tools and materials: where does crowdsourcing come in?
as author at  1st EnetCollect Action Meeting, Bolzano 2017,
437 views
lecture
flag Teacher survey on crowdsourcing in a nutshel
as author at  EnetCollect 3rd Annual Action meeting, Lisbon 2019,
106 views
  lecture
flag Delovni sklop 1: Jezikovni viri
as author at  Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, Ljubljana 2022,
16 views