Project: Academic Organisations » Univerza v Novi Gorici Univerza v Novi Gorici

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 

Recent Events more...

SMASH

SMASH

SMASH is an innovative, intersectoral, career-development training program for outstanding postdoctoral researchers from any where in the world, centered on ...

Predstavitev Poslovno Tehniške Fakultete, 2021

Predstavitev Poslovno Tehniške Fakultete, 2021

Znanstveni večeri Univerze v Novi Gorici

Znanstveni večeri Univerze v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici med študijskim letom organizira strokovna predavanja, na katerih ugledni znanstveniki iz Slovenije in tujine predstavljajo svoje ...

Fakultetni seminarji Univerze v Novi Gorici

Fakultetni seminarji Univerze v Novi Gorici

Fakultetni seminarji potekajo v prostorih Univerze v Novi Gorici med šolskim letom. Teme obsegajo različna področja, od naravoslovja in tehnike, ...

 

Univerza v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici je doma in po svetu znana predvsem po vrhunskih znanstvenih rezultatih, ki jih dosegajo njeni raziskovalci in profesorji. S številnimi aktivnostmi, vključno z vpeljevanjem sodobnejših metod poučevanja pa si prizadeva v smeri odličnosti tudi na pedagoškem področju.

Pedagoška dejavnost se izvaja v okviru naslednjih fakultet in visokih šol:

Fakulteta za znanosti o okolju
Poslovno-tehniška fakulteta
Fakulteta za aplikativno naravoslovje
Fakulteta za humanistiko
Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo
Visoka šola za umetnost
Fakulteta za podiplomski študij

Raziskovalna dejavnost poteka v laboratorijih in centrih:

Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev
Laboratorij za raziskave v okolju
Laboratoriju za fiziko organskih snovi
Laboratorij za večfazne procese
Laboratorij za raziskave materialov
Laboratorij za kvantno optiko
Center za raziskave atmosfere
Center za sisteme in informacijske tehnologije
Center za raziskave vina
Raziskovalni center za humanistiko
Center za biomedicinske znanosti in inženiring

Zakaj študirati na Univerzi v Novi Gorici?

Univerza v Novi Gorici ponuja številne moderne in interdisciplinarne študijske programe, ki so podlaga tudi za visoko stopnjo zaposljivosti diplomantov.

Razmerje med številom študentov in številom profesorjev je izjemno ugodno za kvaliteten študij, saj pride le pet študentov na profesorja. Predavanja potekajo v manjših skupinah, kar omogoča študentom, da v sodelovanju z mentorji že med časom študija lažje uveljavijo individualne strokovne interese. Preko reševanja aktualnih problemov in z veliko praktičnega dela študenti pridobijo sposobnost samostojnega reševanja nalog in dela v skupinah. Odlične so tudi možnosti za kombiniranje uspešnega študija z aktivnim udejstvovanjem v športu za študente s statusom športnika.

Povezava študijskih programov z raziskovalno dejavnostjo

Tesna povezava študijskih programov z raziskovalno dejavnostjo na univerzi in z razvojnimi oddelki v industriji študentom omogoča, da se zelo zgodaj seznanijo s praktičnim delom, kar je ključno za hitro vključevanje v delovni proces.