Gregor Anderluh
homepage:http://www.plastnicenje.si/en/index.html
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife


Lectures:

lecture
flag Biološke nanopore
as author at  Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan",
4090 views
  lecture
flag Aktivnost perforina na lipidnih membranah povzroča invaginacije in tvorbo veziklov
as author at  Naravoslovno matematične vede,
2975 views
lecture
flag Odlični v znanosti 2017 - Naravoslovje
as author at  Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu, Ljubljana,
together with: Anja Čuček (moderator), József Györkös (introducer), Uroš Urleb, Barbara Mohar, Nejc Košnik, Danijel Ivajnšič,
1768 views
  lecture
flag Opening address
as introducer at  NIB simpozij "All that life", Ljubljana 2017,
together with: Marina Dermastia (introducer),
879 views
lecture
flag Zgradba proteinske nanopore
as author at  Odlični v znanosti 2017 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2017 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency,
699 views
  lecture
flag Mechanism of membrane interactions of Nep1-like proteins
as author at  8th Regional Biophysics Conference (RBC), Zreče 2018,
617 views
lecture
flag Enakost spolov in dolgoročne institucionalne spremembe
as author at  VideoLectures.NET - Single Lectures Series,
together with: Jovana Mihajlović Trbovc (moderator), Mojca Dušica Zajc, Oto Luthar, Ana Rotter, Tamara Lah Turnšek, Milica Antić Gaber,
307 views
  lecture
flag Panelna razprava: Kako okrepiti slovenski inovacijski ekosistem?
as author at  3. posvet PLATFORME ZNANJA "Inovacijski ekosistem: od silosov do sodelovanja",
together with: Gorazd Jenko, Nataša Vrhovec, Janko Burgar, Klavdija Kutnar, Tomaž Boh (moderator),
16 views