Tatjana Ažman
homepage:http://www.solazaravnatelje.si/index.php?showid=216
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

V Šoli za ravnatelje sem zaposlena kot višja predavateljica od oktobra 2009. Vsebino mojega dela ponazarjajo ključne besede: samoevalvacija, kazalniki kakovosti, učenje učenja, šolski vidiki razredništva, vzajemno svetovanje, zunanja evalvacija, delo s starši, vodenje timov, učni stili, listovnik ...

Veselim se srečanj z udeleženci naših programov, ker me izmenjava znanja in izkušenj z njimi veseli in bogati. Sem radovedna in se rada učim. Zanimajo me najnovejša spoznanja teoretikov s področja pedagogike, psihologije in sociologije, ki jih skušam razumeti v luči izboljšav v praksi. V svoje sedanje delo vnašam znanje in izkušnje iz časa, ko sem bila vzgojiteljica v dijaškem domu in svetovalna delavka v srednji šoli, kjer sem se srečevala predvsem s svetom najstnikov. Že desetletje vodim delavnice za starše o komunikaciji, odgovornosti, samopodobi, motivaciji za učenje ipd. Veseli me timsko strokovno delo, učenje od sodelavcev, sodelovanje v različnih projektih. Sem aktivna članica Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije. Zadnjih deset let se redno usposabljam iz supervizije, metode svetovanja, iz katere sem doktorirala.


Lecture:

lecture
flag Vseživljenjsko načrtovanje in vodenje kariere
as author at  Novi trendi v informiranju in svetovanju za mlade pred izbiro srednje šole,
4423 views