Project: Academic Organisations » Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 

Recent Events more...

Big Data: New Challenges for Law and Ethics, Ljubljana 2017

Big Data: New Challenges for Law and Ethics, Ljubljana 2017

“Big Data” is a phrase that has been used pervasively by the media and the lay public in the last ...

Okrogla miza "Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?", Ljubljana 2015

Okrogla miza "Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?", Ljubljana 2015

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani sta organizirala kolokvij z [[http://www.inst-krim.si/index.php?id=92&tx_ttnews%5Btt_news%5D=307&cHash=5a70fa1b2fc356c800e6517742a74ad1|okroglo mizo ...

Konferenca kibernetska kriminaliteta in digitalna forenzika (KKDF), Ljubljana 2009

Konferenca kibernetska kriminaliteta in digitalna forenzika (KKDF), Ljubljana 2009

Konferenca je namenjena vsem strokovnjakom, ki so vpeti v zagotavljanje kibernetske varnosti. Primarno je namenjena posameznikom in posameznicam, ki so ...

 

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Inštitut za kriminologijo je bil ustanovljen leta 1954 in je eden najstarejših kriminoloških inštitutov v Evropi in svetu.

Raziskovanje
Znanstveno raziskovanje je osrednja dejavnost inštituta. Doslej je inštitut opravil 147 raziskav. Glavna področja raziskovalnega dela so: kriminologija, kriminaliteta in odklonskost, kriminalitetna politika, kazensko materialno in procesno pravo, mednarodno in evropsko kazensko pravo, delovanje kazenskega pravosodja, kriminalistika in policijske vede, penologija, viktimologija, mladoletniško prestopništvo in obravnavanje mladoletnih prestopnikov, družbeno nadzorstvo, človekove pravice, pravice otrok, psihoanaliza odklonskosti idr. Po utečenih klasifikatorjih lahko raziskave opredelimo kot teoretične, temeljne, uporabne, primerjalne, zgodovinske, empirične, longitudinalne, akcijske, kvalitativne, kvantitativne idr. Inštitut skuša s svojo raziskovalno politiko slediti razvoju sodobne kriminalitete in odzivom nanjo, raziskovati aktualne probleme in spremljati kriminološke trende v svetu.

Nove oblike kriminalitete in odzivi nanjo terjajo nova raziskovanja pa tudi povezovanje z drugimi ustanovami. Inštitut se tradicionalno vključuje v mednarodno raziskovanje, zlasti pa sodeluje pri različnih mednarodnih primerjalnih študijah. Vključitev Slovenije v EU je za inštitut nov izziv, ki bo zahteval še večjo mednarodno angažiranost raziskovalcev.

Izobraževanje
Inštitut organizira domača in mednarodna posvetovanja in konference. Na njih strokovni in drugi javnosti posreduje rezultate raziskovalnega dela in na ta način širi informacije o raziskovalnih dosežkih in možni uporabi raziskovalnih izsledkov. Inštitut organizira tudi občasna predavanja na katerih sodelavci inštituta ali vabljeni gostje predavajo o različnih temah.

Večina raziskovalcev je habilitiranih; opravljajo stalno ali začasno pedagoško delo na družboslovnih fakultetah v Ljubljani, nekateri pa imajo tudi status gostujočega profesorja v tujini, kjer so angažirani za krajša ali daljša obdobja.