Otvoritev in začetek tekmovanja

organizer: Marko Grobelnik, Artificial Intelligence Laboratory, Jožef Stefan Institute
organizer: Marjana Plukavec, CT3 Center za prenos znanja na področju IT tehnologij, Institut "Jožef Stefan"
published: April 16, 2009,   recorded: March 2009,   views: 3832
Categories

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Delicious Bibliography

Description

Zamisel o nastanku tekmovalnih dni Instituta Jožef Stefan je nastala z namenom spodbujati medpredmetno povezovanje, interdisciplinarnost in timsko delo dijakov. S tekmovanji želimo širiti in poglabljati znanja dijakov in jim hkrati omogočiti, da se preizkusijo ob reševanju zahtevnejših nalog in problemov. Cilj tekmovanj je odkrivati in spodbujati nadarjene dijake. S tekmovalnimi dnevi IJS želimo tudi promovirati znanost in vzpostaviti sodelovanje med šolami ter IJS.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: