Hladna vojna za informacijsko tehnologijo

author: Janez Škrubej, ITC Group d.o.o.
introducer: Marko Grobelnik, Artificial Intelligence Laboratory, Jožef Stefan Institute
published: Feb. 16, 2009,   recorded: February 2009,   views: 5935
Categories

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Delicious Bibliography

Description

Informacijska tehnologija in z njo internet, kljucna proizvoda hladne vojne, ki sta za zzivljenje na planetu postala skoraj tako pomembna kot voda, sta odlocilno prispevala, da je Zahod v tej vojni zmagal. Ta globalni spopad, ki je bil od vseh v 20. stoletju sicer najmanj krvav, pa je bil za nadaljnji razvoj zivljenja na planetu najbolj usoden. Vodile so ga predvsem obvescevalne sluzbe ZDA, SZ, Indije in Kitajske, pomembno vlogo pa je odigralo tudi podjetje Iskra Delta.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: