Kako smo strukturirali nekatere od uspesnejsih projektov pri zadnjih prijavah za 6. okvirni program.

author: Mitja Jermol, Centre for knowledge transfer in IT, Jožef Stefan Institute
author: Marko Grobelnik, Artificial Intelligence Laboratory, Jožef Stefan Institute
author: Vlado Stankovski, Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana
published: Feb. 25, 2007,   recorded: July 2003,   views: 4149

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Delicious Bibliography

Description

Na pogovoru bomo predstavili tri predloge integriranih projektov 6. okvirnega programa od katerih sta bila dva že poslana in dosegla drugo mesto v svojih kategorijah, tretji pa je še v pripravi.

Namen razgovora je prikazati strukturo uspešnega predloga projekta za 6OP, nekoliko opisati izkušnje z evalvacije evropskih projektov in opozoriti na napake, ki jih prinese neizkušenost in naglica.

Vsebina predstavljenih projektov je sicer:
SEKT – Semantic and Knowledge Technologies,
EcoLead – mrežne organizacije,
MedGrid – distribuirana informacijska arhitektura v medicini.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: