Project: Academic Organisations » Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 

Recent Events more...

Odlični v znanosti 2017 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2017 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

Odlični v znanosti 2017 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2017 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

Odlični v znanosti je eden izmed projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Izbor dosežkov Odlični v ...

Odlični v znanosti 2016 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2016 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

Odlični v znanosti 2016 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2016 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

Odlični v znanosti je eden izmed projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Izbor dosežkov Odlični v ...

Odlični v znanosti 2015 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2015 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

Odlični v znanosti 2015 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2015 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

Odlični v znanosti je eden izmed projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Izbor dosežkov Odlični v ...

Odlični v znanosti 2013 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2013 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

Odlični v znanosti 2013 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2013 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

Odlični v znanosti je serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Gre za javne ...

Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific achievements in 2012

Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific achievements in 2012

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS se aktivno ukvarja s promocijo znanosti in raziskovalne dejavnosti slovenskih znanstvenikov in znanstvenic. Že ...

PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs

PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs

Raziskovalni programi predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualno deset let ali več, ...

Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2011 / Presentations of exceptional scientific achievements in 2011

Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2011 / Presentations of exceptional scientific achievements in 2011

Predstavitve izjemnih znanstvenih dosežkov 2011 je serija dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v ...

Informativni dan "Razpisi 7. Okvirnega programa 2011 in priprava uspešne prijave z vidika pravnih in finančnih vprašanj"

Informativni dan "Razpisi 7. Okvirnega programa 2011 in priprava uspešne prijave z vidika pravnih in finančnih vprašanj"

V ponedeljek, 20. junija 2011, je na Fakulteti za družbene vede potekal informativni dan z naslovom »Razpisi 7. Okvirnega programa ...

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve.

ARRS opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov financiranja.

ARRS opravlja naslednje naloge:

 • odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in zagotavlja njihovo financiranje;
 • skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in drugih programov ter projektov, ki jih agencija izvaja v skladu z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in letno politiko ministrstva, pristojnega za znanost;
 • nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, kakovost delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike spodbud;
 • spremlja in nadzira izvajanje vseh dejavnosti, ki jih financira;
 • spodbuja mednarodno sodelovanje ter sofinancira in izvaja sprejete obveznosti v okviru mednarodnih sporazumov, memorandumov in protokolov, ki jih je sklenila Republika Slovenija;
 • vodi zbirke podatkov, določene z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in drugimi predpisi;
 • skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
 • spremlja in analizira izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne in razvojne politike;
 • se povezuje z agencijo na področju tehnološkega razvoja in drugimi agencijami in organizacijami;
 • skladno s predpisi pošilja letne programe dela, finančne načrte, letna poročila in poročila o periodičnih samo-elvavacijah o kakovosti svojega delovanja ministrstvu, pristojnemu za znanost;
 • spodbuja povezovanje javnih raziskovalnih organizacij z uporabniki;
 • opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.