Project: Academic Organisations » MAO - Muzej za arhitekturo in oblikovanje / Museum of Architecture and Design MAO - Muzej za arhitekturo in oblikovanje / Museum of Architecture and Design

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 

Recent Events more...

Future Architecture: Creative Exchange, Ljubljana 2019

Future Architecture: Creative Exchange, Ljubljana 2019

The three day Creative Exchange event at the Museum of Architecture and Design (MAO) in Ljubljana will again represent the ...

Future Architecture: Creative Exchange, Ljubljana 2018

Future Architecture: Creative Exchange, Ljubljana 2018

Creative Exchange is a European gathering for architecture and design lovers and professionals. As a multi-day public event with lectures, ...

Future Architecture Festival: Breaking Down The Walls, Ljubljana 2017

Future Architecture Festival: Breaking Down The Walls, Ljubljana 2017

The emerging generation of the most talented architects and urban planners is breaking down walls: not only built walls, but ...

MAO Simpozij o plastiki kot muzejskem predmetu in plastiki kot odpadku, Ljubljana 2017

MAO Simpozij o plastiki kot muzejskem predmetu in plastiki kot odpadku, Ljubljana 2017

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje so ob razstavi Končna postaja: morje?, ki se loteva problematike plastičnih odpadkov končalih v ...

Future Architecture Matchmaking Conference, Ljubljana 2017

Future Architecture Matchmaking Conference, Ljubljana 2017

Following the call for ideas that generated 337 ideas by 594 authors from 56 countries all over the world, 25 ...

Future Architecture Matchmaking Conference, Ljubljana 2016

Future Architecture Matchmaking Conference, Ljubljana 2016

Following the Future Architecture platform’s call for ideas that generated a full 291 ideas by 524 authors from 39 countries ...

MAO Event: Future Architecture, Ljubljana 2015

MAO Event: Future Architecture, Ljubljana 2015

Future Architecture, the first pan-European architectural platform, connects the festivals, museums, organizations for the production and promotion of projects on ...

MAO Event:  Design Biotop, Ljubljana 2015

MAO Event: Design Biotop, Ljubljana 2015

Design Biotop is an experiential and discussion platform that explores the problem solving and trans-disciplinary nature of design, and promotes ...

 

MAO - Muzej za arhitekturo in oblikovanje / Museum of Architecture and Design

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je eden najstarejših muzejev za arhitekturo in oblikovanje v Evropi. Leta 1972 ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana, leta 2010 pa je ustanoviteljske obveznosti prevzela Vlada Republike Slovenije. Zbira, ohranja in javnosti posreduje znanje o arhitekturi in oblikovanju. Vodi in se vključuje v projekte v Sloveniji, pa tudi v regiji in širšem mednarodnem prostoru.

MAO deluje kot muzej ter arhitekturno in oblikovalsko središče, katerega naloga je omogočati izmenjavo idej in znanja ter vzpostavljati urbani, arhitekturni in oblikovalski dialog. Z zbiranjem in predstavljanjem dediščine MAO svojim obiskovalcem omogoča razumevanje preteklosti in prihodnosti arhitekture, oblikovanja in fotografije.

Sodobno in privlačno arhitekturno in oblikovalsko središče
Ponujamo razvejano doživljanje arhitekture in oblikovanja s sodobnimi, privlačnimi predstavitvami. Delujemo kot prostor raznolikih dejavnosti, primernih za širok krog občinstva, s poudarkom na vsebinah za vse starosti ljudi. Spodbujamo zanimanje in dvig znanja o preteklih in sodobnih arhitekturi ter oblikovanju med različnimi skupinami ljudi.

Dinamična mednarodna ustanova
Krepimo svojo aktivno vključenost v mednarodno dogajanje ter se uveljavljamo kot evropsko relevantna muzejska, informacijska in izobraževalna stična točka za široko področje prakse, raziskave in kritike v arhitekturi in oblikovanju.

Pospeševalec izmenjave idej in znanja
Gradimo inovativen prostor za ustvarjanje, druženje in učenje, ki je orientiran v prihodnost in obenem beleži preteklost. Gradimo zbirko slovenske arhitekture in oblikovanja ter organiziramo domače in mednarodne predstavitve posameznih ustvarjalcev in relevantne tematske preglede.

Gonilna sila urbanega, arhitekturnega in oblikovalskega dialoga
Vzpostavljamo mostove med arhitekturo in oblikovanjem ter njunimi uporabniki. Cilj aktivnosti v muzeju in zunaj muzeja bo med obiskovalci povečati razumevanje praktičnih procesov produkcije arhitekture in oblikovanja, strokovnjake pa soočiti z ljudmi kot najboljšimi poznavalci prostorov kjer živijo ter predmetov, ki jih uporabljajo. Delujemo kot povezovalni člen in polje interakcije v skupnosti arhitektov in oblikovalcev.