Strateški raziskovalni načrt (SRN) za večjezično Evropo

author: Marko Grobelnik, Laboratorij za umetno inteligenco, Institut "Jožef Stefan"
author: Simon Krek, Laboratorij za umetno inteligenco, Institut "Jožef Stefan"
published: Feb. 28, 2013,   recorded: February 2013,   views: 3882
Categories

Slides

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Delicious Bibliography

Description

V študiji strokovnjaki s področja jezikovnih tehnologij predlagajo tri prednostne teme, na katere naj se v prihodnosti osredotočijo akademske in industrijske raziskave: Čezjezični oblak – s tem bodo zagotovljene splošne in specializirane prevodne storitve za vse evropske državljane, podjetja in organizacije. Družbena inteligenca in e-vključenost – razvoj virov in orodij, namenjenih podpori, razumevanju ter dialogu znotraj in med skupnostmi državljanov, kupcev, strank in potrošnikov. Socialno osveščeni interaktivni asistenti – razvoj vseprisotnih učljivih in prilagodljivih digitalnih asistentov, ki zagotavljajo proaktivno in interaktivno podporo, ki se preko govorne komunikacije prilagaja specifičnim situacijam, prostorom in ciljem uporabnika. Celotna študija je v angleškem jeziku dostopna na spletnem naslovu http://www.meta-net.eu/sra-en.

See Also:

Download slides icon Download slides: single_grobelnik_krek_tiskovna_01.pdf (1.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: