Project: Conferences » Other Other

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 

Recent Events more...

1st European Summer School on Artificial Intelligence (ESSAI) & 20th Advanced Course on Artificial Intelligence (ACAI) , Ljubljana 2023

1st European Summer School on Artificial Intelligence (ESSAI) & 20th Advanced Course on Artificial Intelligence (ACAI) , Ljubljana 2023

The European Summer School on Artificial Intelligence (ESSAI) is a direct product of European AI research being increasingly coordinated and ...

6. posvet Platforme znanja: »Evropske akademije: pot do kompetenc za 21. stoletje?«

6. posvet Platforme znanja: »Evropske akademije: pot do kompetenc za 21. stoletje?«

Glavna cilja posveta sta bila: - slovenskim deležnikom predstaviti različne pristope k pobudam in projektom t.i. evropskih akademij, ki v ...

Kleefstra Syndrome Scientific Conference 2023: “Moving towards the uptake and use of Artificial Intelligence (AI) in research and clinical work”, Ljubljana 2023

Kleefstra Syndrome Scientific Conference 2023: “Moving towards the uptake and use of Artificial Intelligence (AI) in research and clinical work”, Ljubljana 2023

[[https://idefine-europe.org/conference/|The Kleefstra Syndrome Scientific Conference 2023: “Moving towards the uptake and use of Artificial Intelligence (AI) in research and clinical ...

Misije: Novost programa Obzorje Evropa

Misije: Novost programa Obzorje Evropa

Dogodek "MISIJE: Novost programa Obzorje Evropa" je tretji v nizu dogodkov, ki sledijo Informativnemu dnevu: program Obzorje Evropa v tretjem ...

2nd ISO-FOOD Symposium Portorož 2023

2nd ISO-FOOD Symposium Portorož 2023

The 2nd ISO-FOOD Symposium organized by ERA Chair ISO-FOOD, Department of Environmental Sciences, Jožef Stefan Institute and Jožef Stefan International ...

Highlights/Promo films selection

Highlights/Promo films selection

Kako nasloviti »enakost spolov in vključevanje dimenzije spola« v projektni prijavi programa Obzorje Evropa?

Kako nasloviti »enakost spolov in vključevanje dimenzije spola« v projektni prijavi programa Obzorje Evropa?

5. posvet Platforme znanja: »Skupno znanje za zeleni prehod družbe: prispevek visokega šolstva, znanosti in inovacij«, Ljubljana 2023

5. posvet Platforme znanja: »Skupno znanje za zeleni prehod družbe: prispevek visokega šolstva, znanosti in inovacij«, Ljubljana 2023

Platforma znanja je pobuda Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, s katero želimo vzpostaviti trajnejši okvir za redno informiranje ...

 

SCHOOLS:

1st European Summer School on Artificial Intelligence (ESSAI) & 20th Advanced Course on Artificial Intelligence (ACAI) , Ljubljana 2023
The European Summer School on Artificial Intelligence (ESSAI) is a direct product of European AI research being increasingly coordinated and ...
European EELS & EFTEM School
The European EELS & EFTEM School workshop will utilize the state of the art facilities at FELMI-ZFE including a monochromated ...
Next Generation School, Machine Learning for Biomedicine
Advances in biological and medical technologies drive continuous generation of large amounts of biomedical Big Data. European Nucleotide Archive stores ...
Deep Learning and Reinforcement Learning Summer School, Toronto 2018
Deep neural networks are a powerful method for automatically learning distributed representations at multiple levels of abstraction. Over the past ...
Deep Learning (DLSS) and Reinforcement Learning (RLSS) Summer School, Montreal 2017
Deep neural networks that learn to represent data in multiple layers of increasing abstraction have dramatically improved the state-of-the-art for ...

Some upcoming Events and Courses...

Raziščimo Obzorje Evropa, Ljubljana 2020
Dec. 7, 2020 @ , SI

Dan odprtih podatkov s svečano ustanovitvijo Stičišča odprtih podatkov Slovenije, Ljubljana 2020
March 6, 2020 @ Ljubljana, SI