Omrežja, Stanford in Silicijeva dolina

author: Jure Leskovec, Computer Science Department, Stanford University
published: Jan. 7, 2013,   recorded: December 2012,   views: 10550
Categories

Slides

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Delicious Bibliography

Description

Praktično vse, kar ljudje danes počnemo, pusti za seboj svoj digitalni pečat tudi na internetu. Avtomatska analiza in izkopavanje znanja iz ogromnih količin internetnih podatkov ponujata nove priložnosti tako v znanost kot tudi industriji. V predavanju bom orisal naše raziskave velikih socialnih omrežij kot tudi industrijske aplikacije, ki jih izdelujemo v sodelovanju s podjetji kot sta Facebook in Twitter. Na koncu se bom tudi dotaknil trenutnih trendov v Silicijevi dolini ter načinov, kako Stanford sodeluje z industrijo.

See Also:

Download slides icon Download slides: single_leskovec_silicijeva_dolina_01.pdf (10.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: