Event: Academic Organisations » Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) » ADP delavnica za knjižničarje / ADP workshop for librarians, Ljubljana 2014 ADP delavnica za knjižničarje / ADP workshop for librarians, Ljubljana 2014

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

ADP delavnica za knjižničarje 2014 - Ljubljana   

ADP delavnica za knjižničarje / ADP workshop for librarians, Ljubljana 2014

Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev

Na delavnici smo predstavnike znanstvenih knjižnic seznanili z osnovnim razumevanjem postopkov obravnave raziskovalnih podatkov v podatkovnih središčih (primer Arhiv družboslovnih podatkov). Osnovni cilj delavnice je usposobiti knjižničarje z univerzitetnih oddelkov in raziskovalnih inštitutov za podporo raziskovalcem pri iskanju raziskovalnih podatkov in za svetovanje pri oddajanju podatkov v Arhiv družboslovnih podatkov. Udeleženci se bodo seznanili s prednostmi odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov in z modelom Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki (Research Data Management Planning).

Na delavnici smo predstavili smernice za Obzorje 2020 (okvirni program EU za raziskave in inovacije) ter vodila načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki jih bo potrebno upoštevati pri prihodnjih EU in nacionalnih raziskovalnih projektih.

Več o delavnici: ADP delavnica za knjižničarje.

Povezave na dogodke ADP na Videolectures.Net:

ADP seminar za raziskovalce 2014
ADP tečaj za doktorske študente 2015


Role of librarians in opening up research data and managing bibliography of researchers

Objectives: provide research librarians with basic understanding of the workflow of social science data archiving. A broad aim is to train the institutional librarians from university departments and research institutes to promote social science data archives’ services among clients in their respective institutions. Basics about finding and informed usage of research data will be covered. A more specific and elaborated target of the workshop is to enable research librarians in liaison role and to understand perspective, give support and provide information to researchers who are involved in national or international research projects and are potential data archive depositors. Local librarians will be able to advise where and how to deposit research data and to motivate future depositors to plan and conduct RDM.

Workshop introduces the Horizon 2020 guidelines and principles on data management and offers support for its implementation in the future EU projects (Research Data Management Planning).

Read more: ADP workshop for librarians.

Links to the ADP events on Videolectures.Net:

ADP seminar for researchers 2014
ADP course for doctoral students 2015

Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: