Event: Academic Organisations » Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) » ADP seminar za raziskovalce / ADP seminar for researchers, Ljubljana 2014 ADP seminar za raziskovalce / ADP seminar for researchers, Ljubljana 2014

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

ADP seminar za raziskovalce 2014 - Ljubljana   

ADP seminar za raziskovalce / ADP seminar for researchers, Ljubljana 2014

Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop: priprava, izročitev, spravilo

Na seminarju so se raziskovalci imeli priložnost spoznati z v mednarodnem merilu zelo aktualnim področjem načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki (Data Management Planning – DMP je pogosta kratica). V uvodnem delu so se seznanili s pomenom odprtega dostopa do znanstvenih informacij, še posebej glede raziskovalnih podatkov, v širšem evropskem okolju in v Sloveniji. Sledila so predavanja o praktičnih vidikih ravnanja z raziskovalnimi podatki, o orodjih, ki so podpora pri načrtovanju ter o občutljivih točkah glede sodelovanja pri raziskavi, ki jih je potrebno ustrezno razrešiti, če želimo kasneje zagotoviti odprti dostop do podatkov.

Podrobneje so bila predstavljena vodila in smernice za izdelavo Načrta ravnanja s podatki, kakor jih določa novi okvirni program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Za lažje izvajanje teh določil so raziskovalcem na voljo po meri pripravljene podporne storitve, ki so jih udeleženci seminarja tudi spoznali.

Slovenski predavatelji so aktualno temo osvetlili z vidika posebnosti domačega okolja. Ugledni predavatelji iz britanskega okolja, ki velja za vodilno na področju podpore načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki, pa so z udeleženci seminarja delili svoje bogate izkušnje.

Več o seminarju: ADP seminar za raziskovalce.

Povezave na dogodke ADP na Videolectures.Net:

ADP delavnica za knjižničarje 2014
ADP tečaj za doktorske študente 2015


Preparing research data for open access: Preparation, deposition, preservation

The seminar was aiming to acquaint researchers with different aspects of research data management planning. The introduction lectures provided participants with the information on open access and open data in Slovenia, as well as in the broader European context. These was followed up by lectures on research data management, RDM tools and on the aspects of research, which are needed to achieve an open access to research data (consent, confidentiality and disclosure).

Workshop introduced the Horizon 2020 guidelines and principles on data management and offered support for its implementation in future EU projects.

Slovenian lecturers introduced Slovenian research data context. Presenters from the UK shared their extensive research data experience from both their country and the international field.

Read more: ADP seminar for researchers.

Links to the ADP events on Videolectures.Net:

ADP workshop for librarians 2014
ADP course for doctoral students 2015

Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: